درباره مدرسه کسب و کار گلبانگ

۱۷سال افتخار خدمت به فراگیران محترم در حوزه آموزش علوم انسانی را داشته ایم.
اکنون نیز به پشتوانه حمایت همیشگی همراهان ، ارائه خدمات در زمینه اعتلای سطح کیفی در حوزه کسب و کار را بصورت تخصصی و متمرکز ، سرلوحه کار خود قرار داده ایم.
امروزه ، نقش آموزش و مشاوره تخصصی در بهبود فضای کاری بر هیچ خردمندی پوشیده نیست.
گلبانگ ، با تاکید بر اهمیت انکارناپذیر آموزش در بهبود فضای کسب و کار ، برنامه های اثربخش و کاربردی را برای مخاطبین تدوین نموده است.
همچنین با همکاری اساتید شهیر که به همکاری با ایشان مفتخریم ، ارائه دهنده راهکارهای تخصصی در حوزه کسب و کار شما خواهیم بود.
گلبانگ بر این باور است ، به منظور بهره وری بالاتر ، تمامی خدمات می بایست بروز ، کاربردی و قابل توجیه به لحاظ مالی باشد و رسالت سازمانی خود را بر این مبنا بنا نهاده است.