شنود موثر

هشت وضعیت زیر بیانگر محدودیت شما در شنود موثر است : ۱- انجام هر کار غیر از گوش دادن به مخاطب نظیر پاسخگویی به تلفن ، استفاده از تلفن همراه و… ۲- استفاده از کوچکترین وقفه در کلام مشتری برای ادامه صحبت ۳- عدم سکوت کامل یا بکارگیری کلام نسنجیده ۴- شنیدار انتخابی ( حالتی که شما در میان سخنان...
ادامه مطلب